Kunvenoj dum UK

Dum la Universalaj Kongresoj de UEA tradicie okazas kunveno de ATEO.  La publika kunveno dum la UK estas grava okazo, kiam eblas prezenti ateismon al la kongresanaro kaj ankaŭ varbi membrojn por ATEO. Por multaj homoj, tio estas malofta okazo por publike anonci sian ateismon kaj dividi siajn opiniojn kun sammensanoj.

Foje la kunveno estas uzata por prezenti la situacion de ateismo en la koncerna lando, sed ni konstatis, ke multaj ĉeestantoj deziras kompreni pli pri la koncepto ateismo mem. Tial dum  iuj jaroj la emfazo estis pli sur la mondrigardo de ateistoj: ekzemple, de kie ateistoj prenas siajn moralajn ideojn? aŭ: kio estas la celo de la vivo por ateistoj?

Temoj de la publikaj kunvenoj de ATEO dum la lastaj jaroj:

2014:  Ateismo en Ameriko
2013:  Laika konfirmacio en Islando
2012:  Ĉu libera merkato por kredoj?
2011:  Ĉu ateistoj estas kontraŭ religio?
2010:  La celo de la vivo – laŭ ateistoj
2009:  Altrudo de religio en la publikan vivon
2008:  Ateisma moralo
2007:  Nereligiaj ceremonioj
2006:  Religio en la lernejoj
2005:  Ateismo kaj reviviĝo de religioj en la post-sovetaj landoj
2004:  Ateismo en Azio
2003:  Ceremonioj por ateistoj

ATEO2009UK

Partoprenantoj ĉe la kunveno de ATEO dum la UK en Havano, 2010

La unua publika kunveno de ATEO en 1988

Dum la 72a UK en Varsovio okazis kunveno, kiu informis pri  ne-neŭtrala ateisma organizo, kiu estis fondita de  Ralph Dumain kaj Minerva Massen, Usono en 1987.

La unuaj bultenoj aperis en aprilo kaj julio 1988. Dum la kunveno en Varsovio, la ĉeestantoj elektis por la nova asocio la nomon ATEO.

La unua numero de la revuo Ateismo aperis en aŭtuno 1988 (redaktoro: Ralph Dumain) kun kontribuoj de kelkaj el la nove varbitaj membroj.


Respondi