Kiel membriĝi en ATEO?

Membroj de ATEO ricevas du numerojn de nia revuo ĉiujare, kaj samtempe subtenas nian agadon.  Same kiel la kotizo de UEA, nia kotizo varias laŭlande.

Jarkotizo de ATEO:

10 eŭroj jare por A-landoj *
8 eŭroj jare por B-landoj **

** B-landoj: la iamaj socialismaj landoj de Eŭropo, ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, Japanio kaj Korea Respubliko), Afriko kaj Latina Ameriko.
* A-landoj: ĉiuj aliaj.


Respondi