Kiel pagi la kotizon

– Per pago al la konto de ATEO ateo-y ĉe UEA.

– Per pago per kreditkarto al la sekura paĝo de UEA. Ne forgesu indiki, ke la pago estas por la konto ateo-y. Necesas aldoni 5% pro administraj kostoj de UEA, t.e. € 0,50 (A-landoj) aŭ € 0,40 (B-landoj).

– Eblas ankaŭ simple enkovertigi € 10 (A-landoj) aŭ € 8 (B-landoj) kaj sendi ĝin poŝte al la kasisto (tre nesekura metodo!). Bonvolu peti rekte de kasisto@ateisto.org, la poŝtan adreson.


Respondi